Aygodutch | waarom kiezen voor crowdfunding door Aygodutch?

Wat is crowdfunding?

Letterlijk vertaald: de massa financiert. Kleine en grotere geldgevers brengen samen het benodigde kapitaal bij elkaar. Als tegenprestatie ontvangen de investeerders een financiële beloning. Dit kunnen aandelen of obligaties zijn of terugbetaling met rente. Aygodutch hanteert de laatste mogelijkheid: terugbetalen met rente.

Voor wie is crowdfunding?

Crowdfunding is voor de particulier én ondernemer die wil investeren in bedrijven of veelbelovende projecten. Daarnaast is crowdfunding vooral interessant voor het MKB dat financiering zoekt. Deze ondernemers maken moeilijke tijden door nu banken weinig welwillend zijn als geldverstrekker. Daarom richt Aygodutch zich uitsluitend op de groei van het MKB.

Waarom Aygodutch?

Ga je bij Aygodutch investeren dan weet je zeker dat:

 • elk project heeft een grondige voorselectie gehad

  “Elke aanvraag wordt vervolgens door het team van Aygodutch getoetst op haalbaarheid, daarbij zijn niet alleen de cijfers uit het verleden belangrijk, ook worden prognoses, of huurcontracten (en de achterliggende huurders) gescreend, vinden er gesprekken met de ondernemer en bezoeken aan de locatie plaats. Bij twijfel of het te sterk aan de wind zeilen, kiest Aygodutch ervoor om de aanvraag niet toe te laten tot het platform en volgt er een afwijzing.”

 • Het bestedingsdoel is 100% duidelijk

  “Crowdfunding gaat niet alleen over het ophalen van kapitaal. Aygodutch is kritisch op investeringsaanvragen en bekijkt elk plan vooraf met grote zorgvuldigheid uit oogpunt van efficiency. Zo dient direct duidelijk te zijn wat het doel is waarvoor het geld wordt gevraagd; het zogenaamde bestedingsdoel. Als dat niet 100% duidelijk is, stopt de aanvraag. Elk bestuurslid van Aygodutch heeft daarom het vetorecht en kan dat uitoefenen door een aanvraag in deze fase direct af te wijzen.”

 • DE FINANCIELE ONDERBOUWING IS UITVOERIG GECHECKT

  “Een 3e pijler onder het fundament van een aanvraag is de financiële onderbouwing, een antwoord dus op de vraag: hoe wordt de lening en de verschuldigde rente terug betaald. Hier komt de jarenlange kredietervaring van het Aygodutch-team in beeld, door analyse van jaarrekeningen, het doorrekenen van de prognose, het berekenen van de break-even en een worst case scenario wordt het risico van non-betaling ingeschat. Pas als elke analist (minimaal 2) ook akkoord is met dit onderdeel, kan een aanvraag op de site worden geplaatst.”

 • ER IS STERK OP DE ZEKERHEDEN GELET

  “Bij elke aanvraag wordt door Aygodutch gevraagd naar zekerheden die de geldnemer als onderpand kan stellen richting de geldgevers. Het recht van hypotheek is daarbij een hoeksteen, naast verpanding van roerende activa, of bijv. huurpenningen. Het basis uitgangsprincipe bij Aygodutch is het regelen van een financiering op gedekte basis.”

 • er wordt vanuit het Aygodutch-team meegeïnvesteerd

  “Omdat wij in de toegelaten projecten geloven, doet Aygodutch ook altijd zelf mee (vanuit privé) met de projecten. Put your money where you mouth is.”

 • elk project wordt gemonitord

  “Elk (eigen) project kan door de investeerders worden gevolgd door in te loggen op de website, vanuit de kant van Aygodutch wordt de onderneming op kwartaalbasis gevolgd, dit om op tijd te kunnen ingrijpen bij zwaar weer.”

“Persoonlijk contact met de ondernemer is erg belangrijk.”

Klaas HoekstraPartner Aygodutch

“Elk project afzonderlijk beoordelen we op haalbaarheid.”

Han van Rijndirecteur Aygodutch

Aygodutch

Veel mooie projecten en ondernemingen binnen het MKB sneuvelen. De bank investeert immers niet graag meer met betrekkelijk kleine bedragen en geeft daardoor vaak ‘niet thuis’. Zo wordt groeien stilstaan. En stilstand betekent achteruitgang. Daarom bedachten wij Aygodutch. Binnen ons netwerk verbinden wij geïnteresseerde investeerders met kansrijke projecten en organisaties.

Voordelen

Crowdfunding via het platform van Aygodutch kent vele voordelen, zowel voor de investeerder als voor de geldlener. Door kapitaal uit te lenen, stimuleert de investeerder een duurzame groei van het MKB én ontvangt hij een naar verwachting hoger financieel rendement dan bij de bank. Initiatieven binnen het MKB krijgen hierdoor nieuwe kansen. Daarbij krijgt de ondernemer een investeerder die gelooft in het product of de dienst waarin hij investeert.