Aygodutch | waarom kiezen voor crowdfunding door Aygodutch?

Wat is crowdfunding?

Letterlijk vertaald: de massa financiert. Kleine en grotere geldgevers brengen samen het benodigde kapitaal bij elkaar. Als tegenprestatie ontvangen de investeerders een financiële beloning. Dit kunnen aandelen of obligaties zijn of terugbetaling met rente. Aygodutch hanteert de laatste mogelijkheid: terugbetalen met rente.

Voor wie is crowdfunding?

Crowdfunding is voor de particulier én ondernemer die wil investeren in bedrijven of veelbelovende projecten. Daarnaast is crowdfunding vooral interessant voor het mkb dat financiering zoekt. Deze ondernemers maken moeilijke tijden door nu banken weinig welwillend zijn als geldverstrekker. Daarom richt Aygodutch zich uitsluitend op de groei van het mkb.

Waarom Aygodutch?

Op het platform van Aygodutch komen vraag en aanbod samen. De ondernemer wil investeren in zijn project of onderneming en schrijft hiervoor een plan. De investeerder biedt financiële middelen aan het bedrijf of project waar hij toekomst in ziet. Soortgelijke crowdfunding-platforms zijn er meer. Waarom dan Aygodutch?

 • Aygodutch beschermt investeerder en ondernemer

  “Voor ons is crowdfunding niet alleen het verwerven van geld. Wij zijn kritisch op investeringsaanvragen en bekijken het plan hiervoor grondig, om de investeerder en ondernemer te beschermen. Dat betekent soms ook nee-zeggen tegen een campagne.”

 • Risicobeperking voor de investeerder

  “De investeringsaanvraag moet haalbaar zijn en dat heeft dan ook onze grootste aandacht. Voor elke aanvraag willen we beschikken over cijfers uit het verleden en (liquiditeits)prognose. Daarnaast moet de ondernemer ons laten zien dat hij in het project gelooft en welke zekerheden hij stelt richting de investeerder. Zo beperken wij de risico’s.”

 • De kwaliteit van de ondernemer zelf en zijn plan staan centraal

  “We hebben geen vooraf vastgestelde maatstaven, maar elk project afzonderlijk beoordelen wij op haalbaarheid. Hierin staat de kwaliteit van de ondernemer centraal en niet als eerste de financiële gegevens van vroeger. Persoonlijk contact met de ondernemer is daarom erg belangrijk.”

 • Oprichters zijn ondernemers en geen oud-bankiers

  “Wij zijn ondernemers, begrijpen ondernemers en kijken als ondernemer naar de investeringsaanvragen. Niet als een bankier.”

 • Investeerders kunnen hun investering(en) volgen

  “De ondernemers houden hun investeerders goed op de hoogte. Ook kunnen zij vragen stellen aan de investeerders als zij hulp nodig hebben bij specifieke ondernemersvraagstukken.”

 • Aygodutch volgt de ondernemer gedurende de looptijd van de lening

  “Gedurende de lening volgen we de ondernemers nauwgezet. Met minimaal één contactmoment per jaar en inzage in de financiële gegevens houden wij een vinger aan de pols. Deze gegevens zijn ook (beperkt) zichtbaar voor de investeerders.”

“Elk project afzonderlijk beoordelen we op haalbaarheid.”

Han van Rijn
Han van Rijndirecteur Aygodutch

“Persoonlijk contact met de ondernemer is erg belangrijk.”

Harm Rietmeijer
Harm RietmeijerDirecteur Aygodutch

Aygodutch

Veel mooie projecten en ondernemingen binnen het midden- en kleinbedrijf (mkb) sneuvelen. De bank investeert immers niet graag meer met betrekkelijk kleine bedragen en geeft daardoor vaak ‘niet thuis’. Zo wordt groeien stilstaan. En stilstand betekent achteruitgang. Daarom bedachten wij Aygodutch. Binnen ons netwerk verbinden wij geïnteresseerde investeerders met kansrijke projecten en organisaties.

Voordelen

Crowdfunding via het platform van Aygodutch kent vele voordelen, zowel voor de investeerder als voor de geldlener. Door kapitaal uit te lenen, stimuleert de investeerder een duurzame groei van het mkb én ontvangt hij een veel hoger financieel rendement dan bij de bank. Initiatieven binnen het mkb krijgen hierdoor nieuwe kansen. Daarbij krijgt de ondernemer een investeerder die gelooft in het product of de dienst waarin hij investeert.