Risicoclassificatie

Bij een aanvraag voor funding zal Aygodutch de betreffende onderneming een risicoclassificatie meegegeven. Deze classificatie is gebaseerd op objectieve factoren; solvabiliteit, afloscapaciteit, fase van de onderneming en winstgevendheid. Bij de afloscapaciteit wordt tevens rekening gehouden met bestaande verplichtingen op geconsolideerd niveau. Dat wil zeggen dat niet alleen wordt gekeken naar de bestaande aflossingsverplichtingen van de betreffende onderneming maar ook naar die van gelieerde ondernemingen en personen.

De risicoclassificatie zal alleen aan het begin van het traject worden vastgesteld. Gedurende de looptijd van het project zal deze niet veranderd worden. Gedurende de looptijd zal na het beschikking stellen van de jaarcijfers wel worden aangegeven wat de risicoclassificatie zou zijn indien deze op dat moment vastgesteld zou moeten worden.

Aygodutch hanteert een schaal van 1 tot 5 waarbij 1 staat voor zeer goed haalbaar en 5 staat voor zeer speculatief en dus risicovol. Ondernemingen en/of ondernemers die niet passen binnen deze classificatie zullen niet worden geplaatst op de website van Aygodutch.

De afloscapaciteit zal worden bepaald door middel van de cashflow rekening houdend met toekomstige mogelijke investeringen in vaste activa en werkkapitaal. Een verbetering van de afloscapaciteit als gevolg van de te verstrekken lening zal niet worden meegenomen in de berekening.

Hoe hoger de risicoclassificatie hoe hoger is de kans dat de onderneming niet zou kunnen voldoen aan de rente en aflossingsverplichting. Een project is dan nog wel haalbaaar op basis van de gegevens maar het risico wordt aanzienlijk groter.

Wij adviseren nadrukkelijk de investeerder om de risicoclassificatie te gebruiken en te matchen aan zijn of haar inesteerdersprofiel. Ga je voor maximale zekerheid kies dan voor projecten met classificatie 1 of 2. Wil je meer risico nemen dan kunnen projecten met classificatie 3 tot en met 5 in aanmerking komen.

Investeren in ondernemingen is altijd risicovol. Ook ondernemingen met risicoclassificatie 1 kunnen in de problemen komen en investering kan verloren gaan.

Aygodutch hanteert de navolgende classificatie:

1 Onderneming bestaat minimaal 3 jaar
Solvabiliteit minimaal 20%
Onderneming is de laatste 3 jaar winstgevend
Aflossingsverplichtingen bedragen maximaal 50% van de cashflow

2 Onderneming bestaat minimaal 3 jaar
Solvabiliteit is lager dan 20% en hoger dan 10%
Onderneming is laatste jaar winstgevend
Aflossingsverplichtingen bedragen van 50 tot 70% van de cashflow

3 Onderneming bestaat tussen de 1 en 3 jaar
Solvabiliteit is tussen de 0 en 10%
Onderneming draait break even
Aflossingsverplichting bedraagt meer dan 50% van de cashflow

4 Starter met reeds getekende opdrachten
Onderneming met licht negatief eigen vermogen
Ondernemer heeft ervaring
Onderneming draait breakeven

5 Starter nog geen omzet
Onderneming met aanzienlijk negatief eigen vermogen
Ondernemer heeft geen ervaring
Onderneming draait verlies
Afloscapaciteit zou in de toekomst kunnen ontstaan op basis van prognoses

Als indicatie geven wij de navolgende rentepercentages die een ondernemer kan hanteren. Het is geen verplichting om daadwerkelijk deze rentes aan te houden.

Classificatie rente %

  1. 6-8
  2. 7-9
  3. 8-10
  4. 9-11
  5. 10-12

Bij grote leningen qua omvang en goede tot zeer goede dekking kan er in voorkomende gevallen rentekortingen worden gegeven tot maximaal 2% op de aangegeven tarieven.