Ondersteun een campagne

Kansrijke projecten en organisaties met gedegen investeringsplannen zijn er genoeg. Toch maakt het midden- en kleinbedrijf (mkb) moeilijke tijden door. Banken verstrekken niet gemakkelijk meer (kleinere) kredieten, waardoor de groei van het mkb stokt. Ondernemers in het mkb zoeken daarom andere financieringsmogelijkheden.

Ben jij op zoek naar een investeringsmogelijkheid van je kapitaal? Wil jij op een duurzame manier de groei van het mkb – en daarmee de economische groei – stimuleren? Of heeft een van onze campagnes jouw speciale aandacht? Dan heten wij jou van harte welkom op het platform van Aygodutch. Ons platform helpt het mkb door vraag en aanbod samen te brengen. Wanneer de ondernemer wil investeren in zijn project of onderneming, schrijft hij hiervoor een plan. Jij investeert in dit plan en krijgt daar financieel rendement voor terug. Hieronder lees je stapsgewijs hoe dit in zijn werk gaat.

Campagneoverzicht

Via de oranje button ‘Campagneoverzicht’ zie je verschillende proposities. Nagenoeg alle proposities zijn van mkb-ondernemers die liquide middelen nodig hebben voor een bepaald project of voor beoogde groei. Klik je vervolgens op een van de campagnes, dan lees je daar een duidelijke onderbouwing van het kapitaal dat de ondernemer nodig heeft. In deze onderbouwing schetst de ondernemer de mogelijkheden die hij ziet met de uitvoering van zijn plan. De feiten en cijfers hebben wij gecontroleerd. Ook zie je hoeveel investeerders deze campagne al ondersteunen en wat het ‘gat’ is tussen het benodigde kapitaal en de toegezegde investeringen.

De campagne die jou aanspreekt, kun je ondersteunen door een bedrag aan deze campagne toe te zeggen. Wij vinden het heel belangrijk dat dit weloverwogen gebeurt. Bepaal daarom van te voren hoeveel je wilt investeren en verdeel je investering over meerdere campagnes. Onze voorwaarden en tips hiervoor lees je hier.

Ondersteun een campagne. Hoe werkt het?

Heb je besloten welke campagne(s) je wilt ondersteunen, dan kun je de bedragen per campagne vastleggen. Hoe dit in zijn werk gaat staat hieronder stapsgewijs beschreven.

  1. Vul op de campagne pagina het bedrag in dat je wilt investeren. Elke campagne heeft een minimumbijdrage. Het bedrag dat je wilt investeren dient hoger of gelijk zijn aan deze minimumbijdrage.
  2. Bevestig het bedrag met een druk op de button ‘Investeer’. Wil je meerdere campagnes ondersteunen, rond dan eerst deze campagne af, voordat je je volgende investering verwerkt.
  3. Maak tot slot je investering definitief. Na jouw akkoord op het bedrag verschijnt een overzicht van jouw winkelwagen. Op deze pagina vragen we jouw gegevens. Wij hebben de juiste gegevens van onze investeerders nodig. Ook de AFM (de controlerende Autoriteit Financiële Markten) vraagt dit van ons. Wanneer je bij ons bent ingeschreven, kun je direct inloggen en worden de bij ons bekende gegevens al voor je ingevuld.
  4. Op het moment dat je jouw investering definitief maakt, is deze ook bindend. Vergeet niet het vakje aan te vinken dat je akkoord gaat met de algemene voorwaarden. Op de website zie je hoeveel investeerders deze campagne reeds ondersteunen.
  5. Zodra het streefbedrag is bereikt, ontvang je van ons een bericht met het verzoek het bedrag dat je hebt toegezegd over te maken op het bankrekeningnummer van onze stichting derdengelden. Deze bankrekening is opgericht om de toegezegde investeringen voor de ondernemer te verzamelen totdat het benodigde kapitaal is bereikt. Zodra onze stichting derdengelden alle bedragen heeft ontvangen, wordt het bedrag overgeschreven naar de ondernemer. Uiteraard gebeurt dit niet voordat de ondernemer de schuldbekentenis hiervoor heeft getekend. Een concept van deze overeenkomst vind je hier.

Op het moment dat wij het campagnebedrag aan de ondernemer verstrekken, gaan ook de afspraken in over rente- en terugbetaling van het kapitaal. De afhandeling van de aflossingen en rentebetalingen verzorgen wij van Aygodutch. Onze tarieven vind je hier.