Investeerderstoets Aygodutch

Investeren brengt risico’s met zich mee. Ondanks dat Aygodutch een zorgvuldige zekerheden regeling heeft geïmplementeerd kunnen er onverwachte omstandigheden zijn die een risico vormen voor de terugbetaling van de lening. Om die reden heeft de AFM de verschillende crowdfunding platforms verzocht om een investeerderstoets af te nemen in de vorm van onderstaande vragenlijst.

Deze vragenlijst dient om te toetsten of je je bewust bent van de risico’s van investeren in crowdfunding projecten en dat de investeringen die je doet passen binnen je draagkracht.

Wij verzoeken je onderstaande vragen zorgvuldig te beantwoorden en indien je één van de vragen met ‘nee’ beantwoord is investeren in crowdfunding wellicht niets voor jou. Je kunt je investering dan binnen 48 uur ongedaan maken door deze toets ingevuld terug te sturen naar info@aygodutch.com. Indien je over een antwoord twijfelt, neem dan contact op met Aygodutch.

  1. Bent u zich bewust van de risico’s ten aanzien van uw investering(en) in één of meerdere projecten op Aygodutch.

☐ Ja          ☐ Nee

  1. Heeft u ervaring met het beleggen in aandelen, obligaties of andere risicovolle producten?

☐ Ja           ☐ Nee

  1. Ik heb het geld van de gedane investering op korte termijn niet nodig?

☐ Ja           ☐ Nee

  1. Indien zal blijken dat de ondernemer, na faillissement, niet kan voldoen aan zijn/haar verplichtingen en u uw verstrekte investering kwijtraakt, zou u dit dan kunnen opvangen met andere inkomsten en/of vermogensbestanddelen?

☐ Ja           ☐ Nee

  1. Is het deel van je vrij belegbare vermogen dat je hebt geïnvesteerd of van plan bent u van plan te investeren in crowdfunding projecten, inclusief deze investering, minder dan 10%?

☐ Ja           ☐ Nee

De volgende vragen gaan in op uw kennisniveau ten aanzien van crowdfunding via Aygodutch.com

  1. Als u een lening aan een ondernemer verstrekt via Aygodutch.com is er geen garantie dat u alles terugkrijgt

☐ Ja           ☐ Nee

  1. Het rentepercentage van de leningen via Aygodutch.com is veelal hoger dan het rentepercentage op uw spaarrekening, maar het risicoprofiel van beide is verschillend.

☐ Ja           ☐ Nee

Download hier de investeerders toets