Ontheffing AFM

Voor de crowdfundingsactiviteiten van Aygodutch is een AFM-ontheffing verplicht. Op 27 oktober 2014 ontving Aygodutch de AFM-ontheffing. Hiermee is Aygodutch bevoegd om te bemiddelen in leningsovereenkomsten met mkb-ondernemingen. Ook verklaart de ontheffing dat de beleidsbepalers van Aygodutch betrouwbaar, geschikt, vakbekwaam en integer zijn.

Waarom is de ontheffing nodig?

Het platform van Aygodutch verstrekt financieringen in de vorm van leningen. Hierbij is sprake van opvorderbare gelden in de zin van de Wet op het financieel toezicht (Wft). Opvorderbare gelden zijn gelden die op enig moment terugbetaald moeten worden en waarvan op voorhand duidelijk is welk nominaal bedrag moet worden terugbetaald. Bemiddelen in opvorderbare gelden is alleen toegestaan met een vergunning of een ontheffing van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De AFM is de Nederlandse autoriteit die erop toeziet dat er op de financiële markten op een duidelijke en eerlijke manier wordt gewerkt.

Bezoek de website van de AFM voor meer informatie.