Tarieven

Geldlener:

  1. Opstellen profielen en beoordelen stukken: € 1.495,–. Betaling is geen garantie voor plaatsing van jouw campagne. Het betreft hier de vergoeding voor beoordelings- en analysekosten (non-refundable).
  2. Succesfee van 1 – 5%  over het totale bedrag. Deze fee wordt ingehouden bij de uitbetaling van de gelden.
  3. Per kwartaal 0.05 – 0.25% van de hoofdsom per kwartaal, gedurende de looptijd van de lening.

Geldgever:

  1. Succesfee van 0,9%  over het uitgeleende bedrag. Deze succesfee wordt verrekend met de uitbetaling van de eerste termijn.

De succesfee wordt enkel in rekening gebracht indien het doelbedrag gehaald is.

De genoemde tarieven zijn vrijgesteld van btw.