Wordt Crowdlending de grootste vorm van Crowdfunding?

Er zijn een aantal fundamentele redenen om aan te nemen dat Crowdlending de grootste vorm van Crowdfunding gaat worden.

Crowdlending omvat zowel peer-to-peer (P2P) kredietverlening en peer-to-bedrijf (P2B) kredietverlening. Aygodutch biedt een platform voor peer-to-bedrijf kredietverlening, waarbij individuen of bedrijven geld lenen aan een bedrijf om verdere ontwikkeling en groei mogelijk te maken. Dit gebeurt zonder tussenkomst van een bank.

Crowdfunding initiatieven waarbij een aandeel in het bedrijf wordt geboden is de meest bekende vorm van Crowdfunding. Vaak komen erg aansprekende projecten en initiatieven in het nieuws die “sexy” zijn; veelal zijn dit start up bedrijven. Crowdlending is een vorm van crowdfunding die vaak wat minder zichtbaar is. Toch is dit in Europa de meest voorkomende vorm van Crowdfunding.

Voor investeerders biedt Crowdlending een vorm van investeren die een veel beter rendement biedt dan het geld op een spaarrekening zetten. Doordat de investeerder kennis kan nemen van de achtergrond van de ondernemer en het doel van de investering kan zij zelf een beeld vormen van de haalbaarheid en aantrekkelijkheid van het initiatief. Een platform als Aygodutch verlangt van de ondernemer wel zekerheden maar niet zo veel als een bank daarnaast beoordeelt Aygodutch niet enkel op de financiële parameters zoals banken en andere platforms maar is de kwaliteit van de ondernemer het belangrijkst. Vooral door dit laatste wordt de haalbaarheid en het risicoprofiel bepaald van de voorgenomen campagne. Niet ieder initiatief krijgt een plaatsje op het platform, er moet minimaal voldaan worden aan de randvoorwaarden die het platform stelt.  Bij de processen en dienstverlening van Aygodutch hoort dat zij, gedurende de looptijd van de lening, een oogje in het zeil houden en op regelmatige basis contact hebben met de ondernemer over de ontwikkeling en voortgang van de onderneming.  Voor de investeerders van een specifieke campagne wordt regelmatig een update van deze voortgang gepubliceerd. Zo blijven zij op de hoogte van hun investering.

Voor ondernemers die financiering nodig hebben voor de verdere groei en ontwikkeling van hun onderneming biedt Crowdlending via het Aygodutch crowdfunding platform voor het MKB, een vorm van crowdfunding waarbij zij control over hun onderneming houden en een helder overzicht hebben van hun financiering en verplichtingen. Daar waar banken steeds terughoudender zijn in het verstrekken van financiering biedt het crowdfunding platform de ondernemer wel toegang tot financiering. Bovendien wordt de ondernemer uitgedaagd om helder en duidelijk aan te geven waarvoor zij de financiering nodig hebben en op welke wijze zij aan de verplichtingen kunnen  voldoen.

Aygodutch, crowdfunding platform voor het MKB, wil bijdragen aan een succesvol ondernemend Nederland