Crowdfunding & Zakelijke zekerheden

Alhoewel crowdfunding al enige jaren bestaat is het in vergelijking tot het bancaire financieren heel nieuw. Het grote verschil is dat de spaarder nu rechtstreeks door de ondernemer wordt aangesproken zijn spaargeld tegen een vergoeding uit te lenen.

Uiteraard heeft een dergelijke financieringswijze een ander risicoprofiel. Bij het bancaire financieren is de spaarder er bijna zeker van dat hij de beschikking blijft houden over zijn spaargeld. Bij crowdfunding ligt het risico van niet terugbetaling hoger. Als de ondernemer failliet gaat is het geld ook weg. Of toch niet?

Regelmatig krijgen wij van potentiële investeerders de vraag of ze hun geld wel terugkrijgen. Dit kunnen we natuurlijk nooit garanderen. Wij zijn een platform dat ondernemers en investeerders samenbrengt. Zo simpel zien wij het niet. Naar onze mening moet het de ondernemer zijn die het risico loopt en niet de investeerder ondanks dat hij/zij een mooie vergoeding krijgt.

Een ondernemer die via het platform van Aygodutch een lening wil krijgen zal de investeerders voldoende zekerheden moeten bieden. Welke zekerheden zijn er eigenlijk en wat zijn deze zekerheden waard?

Allereerst zijn er de persoonlijke zekerheden. We onderscheiden hier de hoofdelijke aansprakelijkheid waarbij de ondernemer privé aansprakelijk is voor de terugbetaling van de lening, de borgstelling waarbij iemand anders borg staat voor de terugbetaling van de lening en de garantie waarbij iemand anders garant staat voor de lening, met dat verschil dat de garantsteller direct kan worden aangesproken door de kredietverstrekker.

Het probleem bij deze zekerheden is dat de ondernemer vaak privé niets heeft en als er vermogen is dan zit dit vast in bijvoorbeeld een huis. Het aanspreken van de borg in privé lijkt mooi maar het kan lang duren voordat er liquiditeiten vrijkomen (als dit al gebeurt). Mogelijke overwaardes op het huis zijn weg in geval van een gedwongen verkoop.

Er bestaat ook nog de mogelijkheid om zakelijke zekerheden te verschaffen. Zakelijke zekerheden zijn bijvoorbeeld een hypotheekrecht waarbij zakelijke registergoederen worden verpand zoals bijvoorbeeld een bedrijfspand. Daarnaast is er het zogenaamde pandrecht. Hierbij worden de activa van de onderneming verpand aan de investeerders. Dit pandrecht is een relatief ingewikkelde constructie maar levert vaak het snelst geld op. Aan de pandhouder, in dit geval de investeerders gezamenlijk, komt het recht van parate executie toe. Dit is de bevoegdheid om zonder een gerechtelijk vonnis en zonder executoriaal beslag over te gaan tot verkoop of inning om de vorderingen te voldoen.

Pandrecht wijkt slechts voor een zeer beperkt aantal voorrechten (bijvoorbeeld dat voor kosten tot behoud van het goed) en in sommige gevallen voor dat van de fiscus. De pandhouder mag overgaan tot parate executie los van eventuele voorrechten of later gevestigde pandrechten en in faillissement mag hij het goed uit de boedel halen en verkopen. De pandhouder kan zijn recht uitoefenen alsof er geen sprake is van faillissement.

Aygodutch heeft voor haar investeerders een constructie opgezet om een dergelijk pandrecht te kunnen vestigen. Hierbij hebben de investeerders gezamenlijk een eerste pandrecht op debiteuren en kan Aygodutch namens hen het pandrecht uitoefenen mocht er sprake zijn van een wanbetaling.

Bij starters zal er nog geen sprake zijn van een pandrecht op activa omdat deze er nog niet is. Er zal dan een pandrecht afgegeven moeten worden op de activa die de onderneming in de toekomst gaat bezitten. Een dergelijke constructie gaat wel gepaard met persoonlijke zekerheden

Een win/win situatie: ondernemer stelt maar geringe persoonlijke zekerheden en de investeerder kan bij wanbetaling/faillissement sneller zijn geld krijgen.