Aygodutch | Crowdfunding, geen vrijbrief om zomaar geld op te halen

Kritisch zijn op investeringsaanvragen ter bescherming van de Investeerder én de ondernemer. Ook een taak van een crowdfundingplatform

Naar onze mening is de taak van een crowdfundingplatform niet enkel het faciliteren van geld. Kritisch kijken naar het plan, ondernemer en onderneming is een belangrijk onderdeel voor het succes van crowdfunding. Nee zeggen tegen een voorgenomen campagne beschermt ondernemer en investeerder

Er worden telkens klassieke fouten gemaakt bij het verkrijgen van financiering door jonge starters in de eerste- (prototype) en tweede fase (roll out).

In eerste fase is altijd sprake van een prototype voor een service of product, waarbij commerciële contacten op zijn best via enkele klanten voorzichtig op gang komen, vaak is er nog nauwelijks of geen omzet. De belangrijkste valkuilen met de daarbij behorende oplossingen zijn dan:

Geen ervaren management. Een uitvinder/ ondernemer heeft vaak wel verstand van techniek maar niet erg van mensen aansturen. Commercieel, operationeel en financieel management moet (part time) liefst met record list in de buurt zijn. Zo niet einde oefening.

Geen uniekheid van de aangeboden dienst of product, ook al zijn er forse groeikansen, ondersteund door een (kernachtig helder) businessplan. Er zijn dan (veel) concurrenten die vergelijkbaar zijn cq die het prototype snel kunnen namaken. De beste afweer is een patent en/of IP ownership, anders is alleen een hoog tempo/ schaalbaarheid beslissend

Geen launching customer(s), die het product ondersteunt en liefst gedeeltelijk financiert. Snel een gereputeerde klant(en) krijgen, die de geloofwaardigheid van de marktpropositie fors ondersteunt.

Geen voldoende cash middelen om de tweede fase van roll out te kunnen bereiken.Al in een vroegtijdig stadium moeten angels en bij een heel goede proposities venture capitalist’s willen financieren op basis van een goed business plan. Die moeten dan op tijd en gericht worden benaderd.

Onduidelijk wanneer roll out fase wordt bereikt

In die fase krijgt de functie van marketing&sales de overhand en management daarvoor moet beschikbaar zijn. Dan moet het product volledig marktrijp zijn inclusief ICT toepassingen en (hard) kunnen groeien ( liefst schaalbaar)

In de tweede fase van de roll out zijn er heel andere valkuilen

Het management team is te zwak De ondernemer is teveel alleen gebleven en heeft geen goed team ( commercie, operations, finance, ICT) met recordlist om zich heen kunnen verzamelen

Vanuit klanten wordt onvoldoende belangstelling getoond Einde oefening tenzij het alleen aan onbekendheid (van het patent/ USP) ligt, dan moet er hard aan sales/communicatie worden gewerkt

Geen sales force om groei van een marktrijp (schaalbaar) product af te dwingen en er is onvoldoende marketing ondersteuning. Winst lijkt onbereikbaar/ cash drain.

In feite ook einde oefening tenzij geschikt management en financiers nog net op tijd kunnen worden aangetrokken

Financiering blijkt een echt probleem Als het ligt aan een onvoldoende inspirerend businessplan zonder voldoende aantrekkelijke rendementsvooruitzichten dan wel een slordige benadering van financiers is er wellicht nog een laatste kans om hier verbetering in aan te brengen.

Financiers eisen een te grote macht/waarde inbreng Als het maar enigszins mogelijk is: onderzoek alle kansen voor snelle kosten reductie en/of omzet stijging. U bent als ondernemer dit avontuur niet begonnen om u te laten uitbuiten Uiteraard is dit slechts de harde kern van mogelijke valkuilen er zijn er meer maar dit zijn de voornaamste.

Ik dacht je hier misschien geinteresseerd in zou zijn: Dit zijn de tien blunders die geldzoekende start-ups maken.

Je kunt het artikel bekijken op:

bron: quotenet.nl