waarom_in_vastgoed_beleggen

Waarom in vastgoed beleggen?

Dat de vastgoedmarkt floreert zal weinig mensen zijn ontgaan, is het niet door de krapte op de woningmarkt en dientengevolge de (vrij forse) stijging van de gemiddelde prijs, dan is het wellicht door alle berichten hierover in de pers.

Nu kun je op vele manieren in vastgoed beleggen, door bijv. een pand te kopen en te verhuren, je bent dan huurbaas oftewel vastgoedexploitant. Daar vallen prima rendementen (5 tot soms wel 9% per jaar) mee te halen, maar uiteraard is dit niet zonder risico’s. Het juiste pand op de juiste plaats met de juiste huurder is ideaal, in de praktijk valt dat nog wel eens (flink) tegen. Iedereen kent de verhalen van lang leegstaande panden (te oud, slecht ingedeeld of gewoonweg verkeerde ligging, etc. etc.), die de eigenaar uiteindelijk veel geld kosten.

Een goed alternatief voor directe beleggingen in vastgoed, is een indirecte belegging in vastgoed, door bijvoorbeeld vastgoed te financieren. Dat kan in verschillende vormen, een aantrekkelijke vorm kan crowdfunding zijn, waarbij het opgehaalde geld in geselecteerd vastgoed wordt gestoken. Het voordeel voor de belegger is dat een professionele partij de selectie heeft gemaakt, en dat de vergoeding meestal in de vorm van rente, vaststaat. Met de juiste selectie van objecten wordt voorkomen dat de belegging niet goed uitpakt, door factoren die in principe te voorkomen zijn. Een pand dat een slechte ligging kent, zal op den duur voor verlies gaan zorgen. Een ideaal object kent bijv. een goede alternatieve aanwendbaarheid. Of bij een zogenaamd uitpondproject, een koop- en een huurvariant.

Mits het pand goed ligt, is met verpanding van de huurpenningen (of verkoopopbrengsten), en het 1e recht van hypotheek het risico te overzien. Voor een (beginnend) belegger kan dit een erg prettige manier zijn om te beleggen in vastgoed.

eu_gaat_crowdfunding_stimuleren

Europese Unie gaat crowdfunding stimuleren

Vorig jaar besloot de EU net op de valreep van het vorige decennium om het voor crowdfund organisaties mogelijk te maken, om in de hele Unie te werken. Vaak zijn de crowdfund bedrijven in 1 lidstaat actief, maar op korte termijn is het mogelijk om met een nationale vergunning of ontheffing in de gehele Unie werkzaam te zijn. Ook zal het leenplafond worden gelijkgetrokken naar 5 mio Euro per project.

De insteek is uiteraard om de concurrentie te bevorderen en de leenmogelijkheden te vergroten. Veel MKB bedrijven in de EU komen nu eenmaal moeilijk aan werkkapitaal nu de Europese banken collectief hebben besloten om aan schaalvergroting te doen. Dat Nederland de hekkensluiter is bij het aantrekken van kredieten door het MKB is eigenlijk absurd, maar wel een feit.

Een degelijke studie hiernaar is vorig jaar verricht door het Centraal Planbureau, onderzoekster Karen van der Wiel schreef er vorig jaar over in het Financieel Dagblad, wie het onderzoek wil nalezen, dat kan via https://www.cpb.nl/mkb-bankfinanciering-in-europees-perspectief.

De insteek van de EU valt eigenlijk alleen maar te prijzen, ondernemen vraagt nu eenmaal werkkapitaal, als banken dat niet mee willen (of kunnen) verstrekken, blijven veel plannen liggen in een la om daarna te versloffen.

Voor spaarders en beleggers kan het investeren in het Nederlandse MKB een goed alternatief zijn, om toch aan rendement te komen op het eigen geld. Een grondige selectie is daarbij uiteraard een must, een dosis gezond verstand kan ook flink helpen om tot de juiste keuzes te komen.